Dzīvības un nāves vārdi
Valērijs
Dievkalpojums
4933x skatīts
Rīga
Sv, 14.Apr 2013, 16:00

1. Moz. 1:26 - Tad Dievs sacīja: "Darīsim cilvēku pēc mūsu tēla un pēc mūsu līdzības; tie lai valda pār zivīm jūrā un pār putniem gaisā, un pār lopiem, un pār visu zemi un visiem rāpuļiem, kas rāpo zemes virsū."

Mēs esam radīti Viņa līdzībā, pēc Viņa tēla. Bet kāds tad ir Dievs? Kā mēs Viņu redzam? Ko Viņš spēj paveikt?
Mūsos Dievs arī ir ielicis vēlmi kaut ko radīt. Cilvēks visu laiku cenšas ko jaunu radīt, ko jaunu atklāt. Tāpat kā Dievs to darīja, arī tu to dari. Cilvēkā ir ielikta arī mūžības perspektīva. Mēs neplānojam bēres pēc 5 gadiem. Mēs skatāmies ar cerību nākotnē. Dievs deva radošumu un mūžības perspektīvu. Dievs ir strādīgs. Viņš 6 dienās radīja visu.

1.Moz 1:3,6,9,11,14,20,24,26 - kā Dievs rada pasauli. Dievs sacīja un tapa.
Sal.pam 18:21 - Nāve un dzīvība stāv mēles varā; kas mīl savas mēles māku, tas baudīs no tās augļiem.

Ko tu saki? Ar mēli tu apliecini. Ar savu mēli apliecinot Dieva vārdu, tu vari likt situācijai mainīties. Tas, ko mēs atstājam novārtā, tas aiziet negatīvā virzienā. Dabiskā tendence ir runāt slikto. Lai cik labas ir lietas, mēs koncentrējamies uz slikto un runājam par to. Dabiskā tieksme ir iet uz leju.

Jes 53:4 - Taču Viņš nesa mūsu sērgas un ciešanas, un mūsu sāpes Viņš bija uzkrāvis Sev, kurpretī mēs Viņu uzskatījām par sodītu, Dieva satriektu un nomocītu.
Ps 103:3 - Viņš piedod visus tavus grēkus un dziedē visas tavas vainas;

Ja parādās simptomi vai kas notiek, kādēļ gan necitēt šādas lietas? Kāpēc runāt par negatīvo, ko tu jūti. Tas ir likums. Tad tas arī pārmainīs tavu situāciju.

Mat 12:37 - jo pēc saviem vārdiem tu tiksi taisnots, un pēc saviem vārdiem tu tiksi pazudināts. 
Rom 10:9-10 - Jo, ja tu ar savu muti apliecināsi Jēzu par Kungu un savā sirdī ticēsi, ka Dievs Viņu uzmodinājis no miroņiem, tu tiksi izglābts. Jo ar sirds ticību panākama taisnība un ar mutes liecību pestīšana,

Mēs atradām piekļuvi pie Dieva caur pavisam vienkāršu runātu vārdu. Spēks ir tajā, ko runājam.

Sal. Pam. 12:18 - Kas paradis neapdomīgi runāt, nereti iedur kā ar zobenu, bet zinīga cilvēka valoda ir kā dziedinātājas zāles.

Vārdi spēj atstāt lielāku sāpi nekā fizisks ietekmējums. Vārdi var palikt pavisam uz ilgu laiku. Bet tai pat laikā vārdi var nest mierinājumu un dziedinājumu. Mēs spējam ar vārdiem ietekmēt tos, kas ir ap mums.

Slavēšana

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

58 MB | 50:41
Vārds

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

86.63 MB | 75:42
See video
See video
facebook twitter draugiem.lv