Jēzus sirds
Agris Ginko
Dievkalpojums
4974x skatīts
Rīga
Sv, 30.Sep 2012, 16:00

Jes 61:1-4
Lūk 4:14-21 Tā Kunga Gars ir uz manis.Dievs mums dod Savu svaidījumu, lai mēs varētu kalpot tiem, kas ir atstāti un atstumti. Kad pēdējo reizi es biju ar šādiem cilvēkiem kopā? Mēs varam būt aizrauti ar teoloģiju un neredzēt, ka ir vajadzības. Kad Dieva Gars nāk pār tevi - tu vienkārši gribi par Viņu kādam pastāstīt. Slimnīcas, cietumi, nepopulāri cilvēki... Dievs dod Savu Garu, lai mēs būtu spējīgi to darīt.Lūk 10:25-37 - Žēlsirdīgais Samarietis
Kad mēs staigājama ar Dievu, tad Dieva Gars var mumsparādīt, kas notiek otra cilvēka dzīvē. Mēs savādāk nezinām, kas notiek brāļu un ,āsu dzīvēs. Dzīvosim Dieva Gara vadītu dzīvi. Miesa ir vērsta uz sevi, bet Dieva Gars tavu skatu vērš uz citiem. Jēzum vienmēr sirds iežēlojās.
Mark 16:14-20 
Dievs grib, lai arī mēs izejam.Mozum dega sirds par viņa tautu. Un Dievs caur viņu strādāja. 
Nehemijam dega sirds par viņa tautu.  Vajaga cilvēkus, kas pat drupās saskata cerību.Mat 25:31-46 - Viņš šķirs mūs kā avis šķir no āžiem.

Slavēšana

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

47.1 MB | 41:09
Vārds

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

174.62 MB | 152:35
See video
See video
facebook twitter draugiem.lv