Mērķu sasniegšana
Agris Ginko
Dievkalpojums
5202x skatīts
Rīga
Sv, 25.Nov 2012, 16:00
1. Kor 9:25 - Ikviens, kas piedalās sacīkstēs, atturas no visa cita: to viņi dara, lai saņemtu iznīcīgu vainagu, bet mēs – neiznīcīgu.
Dzīves veids, kas nav pakārtots taviem sapņiem, var liegt tev tos piepildīt. Mums nepietiek tikai ar labām domām un vēlmi sasniegt mērķus.
 1. Pāvils bija ar skaidru apziņu, ka no glābšanas brīža viņa dzīve vairs nepieder viņam paša, bet gan Dievam.  Vai arī tu tur atrodies? Vai tavā dzīvē tev ir par to skaidrība? Gal 2:20- tādēļ nevis es dzīvoju, bet manī dzīvo Kristus. Un mana dzīve miesā tagad ir ticībā uz Dieva Dēlu, kas mani ir mīlējis un atdevis sevi par mani. Gal 5:24 - Tie, kas ir Kristū, ir miesu krustā piesituši kopā ar kaislībām un iekārēm. Lai Pāvils būtu veiksmīgs, viņam bija jābūt skaidrībai. Gal 6:14.
 2. Pāvilam bija skaidra apziņa, ka ja viņš vēlas kādu mantot, viņam ir jakļust no Kunga par kalpu. Lepnība nāk pirms krišanas. Pāvils gribēja būt kalps. Fil 2:5-8 - Kristus pazemojās līdz nāvei. Dieva Gars māca mums būt pazemīgiem. Jņ 13:2-17 - kāju mazgāšana.
 3. Pāvils skaidri apzinājās, ka šajā ceļa posmā būs ārēji ceļa šķēršļi. Atturējās no visa.  No tā, ko pasaule vai miesa piedāvā. Bībele saka, lai nelutinām savas sirdis.
 4. Pāvils apzinājās, ka šajā ceļā viņam būs arī iekšējie šķēršļi.

Lai sasniegtu savus  mērķus, tev būs jāpakārto sava dzīve tam. Mūsu dzīve bieži nav sakārtota un mēs gaidām, ka viss nokritīs no gaisa.Μūsu mērķis ir:
 1. Personīgas attiecības ar Dievu
 2. Izaugsme. Ka mēs no bērna kļustam par vīrieti un sievieti.
 3. Misija
Mūsu dzīvei ir jābūt tā pakārtotai, lai mēs šos mērķus varētu sasniegt. Tev jāatgādina sev, ka tu nepiederi sev pašam vai šai pasaulei.Ko mēs varam darīt:
 1. Lūgšanu dzīve. Lūdziet Dievu, lai nekrītat kārdinājumā.
 2. Dieva Vārda lasīšana, studēšana - pieaugšana tajā.
 3. Gavēšana.
 4. Laika disciplīna. Kā kārtojam savu laiku.
 5. Sadraudzība ar brāļiem un māsām.
Slavēšana

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

47.93 MB | 41:53
Vārds

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

123.3 MB | 107:45
See video
See video
facebook twitter draugiem.lv