Dieva mājas - Liepāja

Liepājas draudze iknedēļas kalendārs

Svētdienās 11:00 – Dievkalpojums.
Klātienē vai attālināti tiešsaistē sanākam, lai slavētu un lūgtu Dievu, klausītos svētrunu, uzņemot Dieva vārdu, un dalītos ar liecībām par Tā Kunga darbiem mūsu dzīvēs! Dievkalpojuma beigās sadraudzība un aizlūgšana vienam ar otru.

Otrdienās 18:00 – Bībeles studijas.
Klātienē vai attālināti tiešsaistē, notiek dažādu Bībelisku tematu izskatīšana lekcijas formātā, kur ikvienam ir iespēja saņemt atbildes un nostiprināt savas zināšanas. Studijas beigās atbildes uz jūsu jautājumiem par doto tēmu.

Ceturtdienās 18:00 – Lūgšanu vakars.
Klātienē pulcējamies, lai aizlūgtu par valdībām un varām un aktuāliem notikumiem mūsu dzīvēs. Vienoti iestājamies lūgšanās par ikvienu aizlūgšanas vajadzību.

Dievkalpojumi Liepājā norisinās
Meldru ielā 1 (2. stāvā)

Pauls Oleksa 29287337