Mūsu sirds ir par to, lai Dievs savās mājās – draudzē – būtu saimnieks, savukārt, cilvēki šeit atrastu mājas ar Dievu.

Kristiešu draudze “Dieva mājas” ir dibināta 2009. gada 2. maijā, tā darbojas autonomi un nepieder nevienai reliģiskai savienībai.

  • Mēs ticam, ka Bībele ir dzīvā Dieva iedvesmoti raksti – augstākā morāle cilvēkam, nekļūdīga un bezgrēcīga instrukcija ticībai un dzīvei.
  • Mēs ticam, ka ikviens, kas nožēlo grēkus, pieņem savā sirdī Jēzu Kristu un tiek kristīts ūdens pagremdē, ir pestīts un ieies mūžīgā dzīvošanā.
  • Kopā ar citām draudzēm Latvijā un pasaulē mēs esam daļa no Kristus miesas, atbalstām Latvijas un pasaules kristiešu vienotību zem Kunga Jēzus Kristus vadības un Bībeles autoritātes.
Draudzes darbība notiek trīs Latvijas pilsētās – Rīgā, Liepājā un Kuldīgā. Visās trīs vietās dievkalpojumi notiek svētdienās plkst. 11.00, un aicinām tos klātienē apmeklēt ikvienu. Tiešraides un ierakstus skaties draudzes youtube un facebook kanālos.
Tavs aicinājums. Dievkalpojums /02.12.23/

Draudze “Dieva Mājas” Liepājā.

Sludina: Pauls Oleksa
Tēma: Tavs aicinājums

Ziedojumu konti, ja vēlies atbalstīt:
Kristiešu draudze “Dieva mājas”
Liepāja: LV70UNLA0050024662326

Ikdienas izvēļu svarīgums

Vairāk par draudzes darbību Liepājā skaties šeit. 

 
 

 

 

Debesu Tēvija | Kristaps Āboltiņš + Jāņa Grasberga liecība | 03.12.2023
Draudze “Dieva Mājas” Rīgā.
 

Tēma: Debesu Tēvija + Jāņa Grasberga liecība
Sludina: Kristaps Āboltiņš
Slavēšanu vada: Elīna Kovaļenko

Ziedojumu konti, ja vēlies atbalstīt:
Kristiešu draudze “Dieva mājas”
Rīga: LV37UNLA0050024662338
 
Vairāk par draudzes darbību Rīgā skaties šeit. 
 
 

 

 

Es izvēlējos skatīties uz Kungu | 26.11.2023.

Draudze “Dieva mājas” Kuldīgā

Svētruna: 26.11.2023. “Es izvēlējos skatīties uz Kungu”
Sludina: Gatis Jūrmalis
Draudzes locekļu liecības

Ziedojumu konti, ja vēlies atbalstīt:
Kristiešu draudze “Dieva mājas”
Kuldīga: LV45UNLA0050024662388
 
Vairāk par draudzes darbību Kuldīgā skaties šeit.