Mūsu sirds ir par to, lai Dievs savās mājās – draudzē – būtu saimnieks, savukārt, cilvēki šeit atrastu mājas ar Dievu.

Kristiešu draudze “Dieva mājas” ir dibināta 2009. gada 2. maijā, tā darbojas autonomi un nepieder nevienai reliģiskai savienībai.

  • Mēs ticam, ka Bībele ir dzīvā Dieva iedvesmoti raksti – augstākā morāle cilvēkam, nekļūdīga un bezgrēcīga instrukcija ticībai un dzīvei.
  • Mēs ticam, ka ikviens, kas nožēlo grēkus, pieņem savā sirdī Jēzu Kristu un tiek kristīts ūdens pagremdē, ir pestīts un ieies mūžīgā dzīvošanā.
  • Kopā ar citām draudzēm Latvijā un pasaulē mēs esam daļa no Kristus miesas, atbalstām Latvijas un pasaules kristiešu vienotību zem Kunga Jēzus Kristus vadības un Bībeles autoritātes.
Draudzes darbība notiek trīs Latvijas pilsētās – Rīgā, Liepājā un Kuldīgā. Visās trīs vietās dievkalpojumi notiek svētdienās plkst. 11.00, un aicinām tos klātienē apmeklēt ikvienu. Tiešraides un ierakstus skaties draudzes youtube un facebook kanālos.
Vienoti Jēzū Kristū. Dievkalpojums /12.05.24/

Draudze “Dieva Mājas” Liepājā.

Tēma: Vienoti Jēzū Kristū
Sludina: Silards Millers

Ziedojumu konti, ja vēlies atbalstīt:
Kristiešu draudze “Dieva mājas”
Liepāja: LV70UNLA0050024662326

Ikdienas izvēļu svarīgums

Vairāk par draudzes darbību Liepājā skaties šeit. 

 
 

 

 

Skaties uz Jēzu | Kristaps Āboltiņš | 12.05.2024.
Draudze “Dieva Mājas” Rīgā.
 

Tēma: Skaties uz Jēzu
Sludina: Kristaps Āboltiņš
Slavēšana: Kintija Alpe

Ziedojumu konti, ja vēlies atbalstīt:
Kristiešu draudze “Dieva mājas”
Rīga: LV37UNLA0050024662338
 
Vairāk par draudzes darbību Rīgā skaties šeit. 
 
 

 

 

Uzticība dīgs no zemes un taisnība raudzīsies no debesīm | 05.05.2024.

Draudze “Dieva mājas” Kuldīgā

Svētruna: 05.05.2024. “Uzticība dīgs no zemes un taisnība raudzīsies no debesīm”
Sludina: Gatis Rožkalns
Draudzes locekļu liecības

Ziedojumu konti, ja vēlies atbalstīt:
Kristiešu draudze “Dieva mājas”
Kuldīga: LV45UNLA0050024662388
 
Vairāk par draudzes darbību Kuldīgā skaties šeit.