Dieva mājas Rīga

Svētdienās: 
11.00 Dievkalpojums un Svētdienas skolas (3 – 12 gadus veciem bērniem)

Pirmdienās: 
19.00 Sieviešu lūgšanas

Otrdienās: 
6.00 – 7.00 Vīriešu rīta lūgšanas

Trešdienās: 
Lūgšanu un gavēņa diena
18.00 Mājas grupa (katru otro nedēļu) vai 19.00 Kopīgs lūgšanu vakars (katru otro nedēļu)

Adrese: Jelgavas iela 40, Rīga 
Kristaps Āboltiņš, tel.: 29966307